کتاب لحظه های واقعی

happy-kids-silhouttes_23-2147510360

این کتاب نوشته باربارادی آنجلیس درباره لحظه های واقعی است که مجموع آن مفهوم زندگی را می سازد، اینکه چگونه این لحظات را بیشتر و بیشتر کنید ، اینکه چطور رضایت و معنا را در زندگی کنون تان تجربه کنید ، […]

کتاب حکایت دولت و فرزانگی

boy-silhouette-flying-with-birds_23-2147496194

حکایت دولت و فرزانگی اثر استاد بزرگ مارک فیشراز مشهورترین کتاب های صده اخیر می باشد که داستان زندگی نامه فردی جواب در دوران دور می باشد که به زیبایی به شرح و توضیح زندگی این فرد تیزهوش پرداخته شده است که

[…]

کتاب دانستنی های روانشناسی

analytical-and-creative-brain_23-2147506845

بسیاری از موفقیت‌ها، شادمانی‌ها و سلامت جسمانی و روان‌شناختی مردم و در نهایت موفقیت افراد، سازمان‌ها و جوامع حاصل آگاهی مردم، خانواده‌ها و سازمان‌ها از مفاهیم، اصول، فنون، راه‌حل‌ها و راهبردهای علم روان‌شناسی و استفاده از یافته‌های این رشتۀ علمی در زندگی است.

[…]

کتاب استراتژی های رقابتی

business-strategy_23-2147504341

به طور سنتی رقابت یک عنصر ایستا است و موفقیت یا شکـست در آن به عوامل تولید وابسته است.لیکن در دنیای امروزی و مدرن ،رقابت یک عامل پویا است و تکنولوژی های نوین،محصولات جدید،مرزبندی های جدید، […]

کتاب رهایی از دانستگی

inspiring-day-background-youth_23-2147563817

کتاب رهایی از دانستگی کتابی است با مضمون فلسفی که انسان وتمام دانسته ها و متعلقات و ایدئولوژی ها و باورهایش را به چالش می کشد و در نهایت اگر خواننده بتواند ارتباط موثری با آن برقرار سازد    […]

کتاب رمز توانگری و راز قدرت

 

light-bulb-and-hand-icons_23-2147505759این کتاب به زبانی ساده نگاشته شده تا برای کسانی که در اندیشه دست یافتن به موفقیت و ثروت هستند راهگشایی آسان و عملی باشد و در ضمن از گنجینه وجود و نیروی نهفته در باطن خود نیز بهره کامل ببرند . […]