کتاب رویای سرنوشت

mountain-landscape-in-pink-tones_1048-41

همه ما رویاها و آرزوهایی داریم … همه ما در اعماق روح خود می خواهیم باور کنیم که دارای موهبت خاصی هستیم، می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد کنیم، می توانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ کنیم و می توانیم جهان فعلی را به صورت دنیای بهتری در آوریم.
آرزوی شما چیست ؟ شاید رویایی است که آن را فراموش کرده اید و یا در شرف زوال و نابودی است. اگر آرزوی شما عملی می شد، وضع امروزی شما چگونه بود ؟ […]

کتاب موفقیت نا محدود

business-road-vector_23-2147500503

در این کتاب شگفت انگیز، رابینز شما را با منابع موفقیت یا شکست در درونتان آشنا نموده و به شما کمک می کند تا با انجام تمرینات ِ هر روز، عوامل شکست را در درونتان تبدیل به منابع موفقیت نمایید تا در پایان این بیست روز به موفقیتی نامحدود دست یابید… […]

کتاب راز موفقیت

untitled-1

کتاب راز موفقیت کتابی فوق العاده از استاد انتونی رابینز که همانطور که از اسمش پیدا است تمام رموزی را که لازمه موفقیت است را به خوانندگان معرفی کرده تا با این راه اشنا شوند و بدانند که چگونه به هدف خود دست پیدا کنند […]