نوامبر 20, 2016

ارشیو موضوعی سایت امید نیک

bar-graph-with-silhouettes-of-co-workers-background_1098-2543

موفقیت کسب و کار

در این بخش به معرفی اثار و نوشته هایی پرداختیم که راهنمای شما در ساختن و مدیریت کسب و کار تان به شیوه ی نوین و ازمایش شده در جهت تامین استقلال مالی می باشد 

موفقیت خانوادگی

این اثار به منظور کمک به خانواده ها برای یادگیری و شناخت بهتر متقابل از یکدیگر و نگاه صحیح به افراد خانواده و همینطور شیوه مدیریت درست خانواده تشکیل و جمع بندی شده

father-holding-baby-up-while-his-wife-looks-at-them_1266-61
gentleman

موفقیت فردی

اثار موفقیت فردی برای رشد مخاطب در تمام زمینه های مهم زندگی اعم از انضباط شخصی مدیریت زمان و شیوه درست فکر کردن در نظر گرفته و جمع بندی شده

روانشناسی

این اثار به شما بسیار کمک میکنند تا هم خود را بهتر بشناسید و هم اطرافیان و دنیای پیرامونتان را که عنصر بسیار موثری است برای دستیابی به موفقیت و پیشرفت در روابط اجتماعی

mind-1272x400
512px-douglas_fairbanks_at_third_liberty_loan_rally_hd-sn-99-02174

مدیریت و رهبری

مطمئنا برای ایجاد کسب و کار و استقلال مالی و به دنبال ان موفقیتی که در انتظار ان هستید مدیریت و رهبری عناصری هستند که نمیتوان ان را نادیده گرفت و الزاما یک فردموفق یک رهبر موفق بوده در این بخش تمام تلاشمان بر این بوده که اثار ارزشمند این مبحث را انتشار دهیم

روابط اجتماعی

روابط اجتماعی و موفقیت دران ارزش بسیار بالایی دارد اما متاسفانه در کشورمان خیلی شناخته شده نیست با روابط اجتماعی بالا همیشه می توان شاد بود و ارتباطات عمیق و صمیمی ایجاد کرد همچنین در ارزش روابط اجتماعی همین بس که پیش نیاز مدیریت و رهبری است که اثاری در این باره را سعی کردیم که در این بخش ارائه دهیم

friendship-day-sms